Pozwolenie rodziców albo opiekunów uczestniczyć w pielgrzymce Ejszyszki-Ostra Brama

Pozwolenie rodziców albo opiekunów uczestniczyć w pielgrzymce Ejszyszki-Ostra Brama

Dzień………………………miesiąc………………………rok 2017

Ja, (imię i nazwisko rodzica albo opiekuna)………………………………………………………………….., nr.tel………………………… zgadzam się, aby (imię i nazwisko niepełnoletniej osoby)………………………………………………………………….. uczestniczył/ła w pielgrzymce Ejszyszki-Ostra Brama, która odbędzie się w dniach 10-13 lipca.

Opiekunem mego dziecka będzie pełnoletnia osoba (imię i nazwisko)……………………………………………………………., nr.tel…………………………….

Zapoznałem/łam się z informacją o pielgrzymce i z nią zgadzam się.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko rodzica albo opiekuna, podpis, nr.tel.

Pozwolenie prosimy pokazać dla rejestrujących i mieć ze sobą podczas pielgrzymki

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *