Pozwolenie rodziców albo opiekunów uczestniczyć w pielgrzymce Ejszyszki-Ostra Brama

Pozwolenie rodziców albo opiekunów uczestniczyć w pielgrzymce Ejszyszki-Ostra Brama Dzień………………………miesiąc………………………rok 2017 Ja, (imię i nazwisko rodzica albo opiekuna)………………………………………………………………….., nr.tel………………………… zgadzam się, aby (imię i nazwisko niepełnoletniej osoby)………………………………………………………………….. uczestniczył/ła w pielgrzymce Czytaj więcej…